Menu
 • Link do mapy serwisu
 • Pl
 • Komitety honorowe
 • Komitety honorowe
 

Komitety Honorowe

Udział Rektora AGH w Komitetach Honorowych w roku akademickim 2016/2017:

 • 18 XI 2016 – Obchody 150-lecia „Przeglądu Technicznego”
  wnioskodawca: Ewa Mańkiewicz-Cudny, Prezes FSNT-NOT, Redaktor Naczelna „Przeglądu Technicznego
 • 19-22 XI 2016 – Międzynarodowa Konferencja Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych
  wnioskodawca: Jan Godłowski, Dyrektor Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
 • 30 XI–1 XII 2016 – Konferencja „Budownictwo – Infrastruktura – Górnictwo”
  wnioskodawca: prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara
 • 3 II 2017 – Jubileusz 110-lecia Krakowskiego Domu Technika
  wnioskodawcy: Andrzej M. Kucharski, prezes zarządu Krakowskiej Rady FSNT NOT, Wiesław Mierzowski, sekretarz zarządu Krakowskiej Rady FSNT NOT
 • VI 2017 – Jubileusz 90-lecia Krakowskiego Okręgowego Związku Koszykówki
  wnioskodawca: Zdzisław Kassyk, prezes Krakowskiego Okręgowego Związku Koszykówki
 • 20-23 IX 2017 – Konferencja Inżynierii Mineralnej „MEC2017”
  wnioskodawca: prof. dr hab. inż. Zbigniew Śmieszek, dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach, prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych
 • 17-21 X 2017 – V Kongres Polskich Towarzystw Naukowych w Świecie
  wnioskodawca: prof Andrzej Białas, prezes Polskiej Akademii Umiejętności

Udział Rektora AGH w Komitetach Honorowych w roku akademickim 2017/2018:

 • X 2017 – Prasa drugiego obiegu wydawniczego w PRL 1976–1990. Cz. I Małopolska 1977–1990. Od „Indeksu” do „Hutnika”
  wnioskodawca: prof. dr hab. Tomasz Gąsowski, Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
 • 23-27 IX 2017 – 73. Światowy Kongres Odlewnictwa
  wnioskodawca: Tadeusz Franaszek, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich; prof. dr hab. inż. Józef Szczepan Suchy, przewodniczący komitetu organizacyjnego

All rights reserved © 2017 Akademia Górniczo-Hutnicza