Komitety Honorowe

Udział Rektora AGH w Komitetach Honorowych w roku akademickim 2018/2019 

 • 3 XI 2018 – Jubileusz 200-lecia I Gimnazjum i Liceum im. Jana Długosza w Nowym Sączu
  wnioskodawca: mgr Aleksander Rybski, Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Nowym Sączu 

Udział Rektora AGH w Komitetach Honorowych w roku akademickim 2017/2018

 • X 2017 – Prasa drugiego obiegu wydawniczego w PRL 1976–1990. Cz. I Małopolska 1977–1990. Od „Indeksu” do „Hutnika”
  wnioskodawca: prof. dr hab. Tomasz Gąsowski, Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
 • 17-21 X 2017 – V Kongres Polskich Towarzystw Naukowych w Świecie
  wnioskodawca: prof Andrzej Białas, Prezes Polskiej Akademii Umiejętności
 • 16-17 XI 2017 – II Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna „Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”
  wnioskodawca: dr inż. Adam Baryłka, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
 • 18-23 II 2018 – 1st International Scientific Conference Challenges in Applied Geology – Exploration and Mining (CAG 2017)
  wnioskodawca: prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz, Dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
 • 16-18 IV 2018 – X Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego „Węgiel brunatny dziś i w przyszłości"
  wnioskodawca: Kazimierz Kozioł, Prezes Zarządu Oddział SITG w Bełchatowie 
 • 28 IV – 3 V 2018 – XXIX Światowe Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej
  wnioskodawca: ks. Adam Parszywka, Inspektor Towarzystwa Salezjańskiego Inspektorii Krakowskiej; ks. Bogusław Zawada, komitet organizacyjny igrzysk
 • 23-27 IX 2018 – 73. Światowy Kongres Odlewnictwa
  wnioskodawca: Tadeusz Franaszek, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich; prof. dr hab. inż. Józef Szczepan Suchy, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Udział Rektora AGH w Komitetach Honorowych w roku akademickim 2016/2017 

 • 18 XI 2016 – Obchody 150-lecia „Przeglądu Technicznego”
  wnioskodawca: Ewa Mańkiewicz-Cudny, Prezes FSNT-NOT, Redaktor Naczelna „Przeglądu Technicznego
 • 19-22 XI 2016 – Międzynarodowa Konferencja Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych
  wnioskodawca: Jan Godłowski, Dyrektor Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
 • 30 XI–1 XII 2016 – Konferencja „Budownictwo – Infrastruktura – Górnictwo”
  wnioskodawca: prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara
 • 3 II 2017 – Jubileusz 110-lecia Krakowskiego Domu Technika
  wnioskodawca: Andrzej M. Kucharski, Prezes Zarządu Krakowskiej Rady FSNT NOT, Wiesław Mierzowski, Sekretarz Zarządu Krakowskiej Rady FSNT NOT
 • VI 2017 – Jubileusz 90-lecia Krakowskiego Okręgowego Związku Koszykówki
  wnioskodawca: Zdzisław Kassyk, Prezes Krakowskiego Okręgowego Związku Koszykówki
 • VIII 2017 – Jubileusz 125-lecia działalności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa
  wnioskodawca: prof. dr hab. inż. Józef Dubiński, Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa; mgr inż. Eugeniusz Ragus, Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa
 • 20-23 IX 2017 – Konferencja Inżynierii Mineralnej „MEC2017”
  wnioskodawca: prof. dr hab. inż. Zbigniew Śmieszek, Dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych