Rok akademicki 2018/2019

PAŹDZIERNIK

 • 2-4 X 2018 – 11. międzynarodowe targi obrabiarek, narzędzi i technologii obróbki TOOLEX; Targi metod i narzędzi do wirtualizacji procesów WIRTOTECHNOLOGIA; 8. targi olejów, smarów i płynów technologicznych dla przemysłu OILexpo
  wnioskodawca: dr inż. Ludomir Tuszyński, prezes zarządu Expo Silesia Sp. z o.o.
 • 8-9 X 2018 – Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC
  wnioskodawca: Izabela Albrycht, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
 • 18 X 2018 – konferencja TestDive 
  wnioskodawca: Kinga Kraj, Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o.
 • 15-21 X 2018 – New Earth International Film Festival – Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Nowa Ziemia”
  wnioskodawca: Juan Walle, prezes fundacji Alive Today
 • 22-24 X 2018 – 3rd International Conference Innovative Technologies in Biomedicine
  wnioskodawca: prof. Henryk Figiel, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
 • 24-26 X 2018 – międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Infrastruktura Krytyczna Miast”
  wnioskodawca: dr inż. Józef Ciuła, wiceprezes zarządu Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.

GRUDZIEŃ

 • 6-9 XII 2018 – UNESCO Interregional Engineering Conference in Technology and Education – Global Benchmarking and Monitoring
  wnioskodawca: prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko, kierownik Centrum AGH UNESCO

CZERWIEC 

 • 9-12 VI 2019 – XXII konferencja Advanced Materials and Technologies AMT 2019
  wnioskodawca: prof. dr hab inż. Stanisław Dymek, kierownik Katedry Inżynierii Powierzchni i Analiz Materiałów na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej 

WRZESIEŃ 

 • 10-13 IX 2019 – Challenges in Applied Geology: 100th Anniversary of Applied Geology at AGH University of Science and Technology
  wnioskodawca: prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz, dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH