Komunikacja wewnętrzna

CKiM zarządza wewnątrzuczelnianymi kanałami informacyjnymi:

  • automatycznym systemem powiadamiania (poprzez wiadomości e-mail),
  • czasopismem „Biuletyn AGH”.


Sekcja ds. komunikacji wewnętrznej CKiM pracuje nad uruchomieniem kompleksowej i przyjaznej dla pracowników AGH platformy informacyjno-komunikacyjnej. Będzie ona stanowić kompendium bieżących informacji, komunikatów, wewnętrznych regulacji, a także spraw dotyczących pracowników i funkcjonowania uczelni.