O Centrum Komunikacji i Marketingu

Centrum Komunikacji i Marketingu AGH:

  • kreuje spójną strategię marki AGH,
  • koordynuje działania marketingowe podejmowane w uczelni,
  • wspiera aktywność promocyjną jednostek AGH.

 

W skład Centrum wchodzą cztery sekcje:

  • Sekcja prasowa i mediów społecznościowych,
  • Sekcja ds. redakcji i popularyzacji nauki,
  • Sekcja ds. komunikacji wewnętrznej,
  • Sekcja ds. projektów promocyjnych i organizacji wydarzeń.