O Dziale Informacji i Promocji AGH

Zakres obowiązków Działu Informacji i Promocji:

  • przygotowywanie informacji dla rektora;
  • planowanie, koordynowanie i realizacja ogólnouczelnianej działalności informacyjnej oraz promocyjnej i współpraca z prasą, radiem, telewizją;
  • promocja uczelni w kraju i za granicą;
  • wydawanie Biuletynu Informacyjnego Pracowników AGH;
  • obsługa stron Biuletynu Informacji Publicznej;
  • obsługa informacyjna strony internetowej uczelni;
  • realizacja innych doraźnych i długofalowych działań promocyjnych zleconych przez rektora;
  • utrzymywanie kontaktu z absolwentami;
  • koordynacja wdrażania i stosowania Systemu Identyfikacji Wizualnej AGH.


 Jesteśmy członkiem Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich "PRom".