Komitety Honorowe

Udział Rektora AGH w Komitetach Honorowych w roku akademickim 2022/2023

 • 22 X 2022 – Jubileusz 130-lecia działalności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa
  wnioskodawca: mgr inż. Eugeniusz Ragus, przewodniczący komitetu organizacyjnego jubileuszu
 • 24–26 V 2023 – XX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna Materiały ogniotrwałe: wytwarzanie, metody badań, stosowanie
  wnioskodawca: dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk, dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Udział Rektora AGH w Komitetach Honorowych w roku akademickim 2021/2022

 • 7–9 X 2021 – II międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna Infrastruktura Krytyczna Miast”
  wnioskodawca: Tadeusz Frączek, prezes zarządu, dyrektor Sądeckich Wodociągów Sp. z o.o.
 • XI 2021 – Jubileusz 75-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych 
  wnioskodawcy: prof. ICiMB, dr inż. Genowefa Zapotoczna-Sytek, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego; mgr inż. Wiesław Leszek Baranowicz, sekretarz Zarządu Głównego SITPMB
 • 20–21 VI 2022 – międzynarodowa konferencja naukowa „Adam Zagajewski. Poezja rozmawiają z filozofią
  wnioskodawca: prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel, dr hab. Łukasz Tischner, prof. UJ, dr hab. Dorota Siwor, komitet organizacyjny
 • 15–18 IX 2022 – REHA for the blind in Poland
  wnioskodawca: Marek Kalbarczyk, przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji Szansa dla Niewidomych; Malwina Wysocka-Dziuba, prezes zarządu Fundacji Szansa dla Niewidomych

Udział Rektora AGH w Komitetach Honorowych w roku akademickim 2020/2021

 • 20–24 X 2020 – VI Kongres Polskich Towarzystw Naukowych w Świecie
  wnioskodawca: prof. Jan Ostrowski, Prezes Polskiej Akademii Umiejętności
 • V–IX 2021 – XXVIII Sympozjum Naukowo-Techniczne „Wiosenne Spotkanie Ciepłowników”
  wnioskodawca: BMP Sp. z o.o.
 • 12–14 VII 2021 – Obchody Jubileuszu 20-lecia Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu
  wnioskodawca: dr hab. Robert Wojciech Włodarczyk, prof. PPUZ, Rektor PPUZ
 • 10–13 IX 2021 – XIX Konferencja REHA for the Blind in Poland
  wnioskodawca: Marek Kalbarczyk, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego REHA 2021

Udział Rektora AGH w Komitetach Honorowych w roku akademickim 2019/2020

 • 19-22 III 2020 – IV Konferencja Geotematyczna GAUS 2020
  wnioskodawca: Franciszek Ostojski, Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
 • IX 2020 – Polacy zmieniają świat
  wnioskodawca: ks. prof. dr hab. Mirosław kalinowski, Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • 11–14 IX 2020 – Światowe Spotkanie Niewidomych, Słabowidzących i ich Bliskich REHA 2020
  wnioskodawca: Marek Kalbarczyk, przewodniczący komitetu organizacyjnego REHA 2020
 • 25–26 IX 2020 – Jubileusz 75-lecia Stowarzyszenia Wychowanków AGH
  wnioskodawca: prof. dr hab. inż. Piotr Czaja, przewodniczący stowarzyszenia

Udział Rektora AGH w Komitetach Honorowych w roku akademickim 2018/2019 

 • 24–26 X 2018 – międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Infrastruktura Krytyczna Miast”
  wnioskodawca: dr inż. Józef Ciuła, wiceprezes zarządu Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.
 • 3 XI 2018 – Jubileusz 200-lecia I Gimnazjum i Liceum im. Jana Długosza w Nowym Sączu
  wnioskodawca: mgr Aleksander Rybski, Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Nowym Sączu 
 • XI 2018 – Konferencja „Problemy inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych
  wnioskodawca: dr inż. Adam Baryłka, Prezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
 • 20–22 III 2019 – konferencja Security od Central and Eastern European Countries
  wnioskodawca: gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka, Rektor-Komendant Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 • 11–12 IV 2019 – International Mining Forum Safety and efficiency of expoitation against the challenges of industry 4.0
  wnioskodawca: prof. dr hab. inż. Józef Dubiński, prezes SITG; Daniel Ozon, prezes zarządu JSW SA; Tadeusz Wenecki, prezes zarządu JSW Innowacje
 • 3–7 IX 2019 – Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich w stulecie Polskiego Towarzystwa Matematycznego
  wnioskodawca: Leokadia Białas-Cież, prezes Oddziału Krakowskiego PTM; Włodzimierz Zwonek, Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UJ
 • 8–12 IX 2019 – 4 Polski Kongres Mechaniki i 23 Międzynarodowa Konferencja Metod Komputerowych Mechaniki PCM-CMM-2019
  wnioskodawca: prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń, prof. zw. Politechniki Krakowskiej, przewodniczący komitetu organizacyjnego
 • 10–13 IX 2019 – Challenges in Applied Geology and Geophysics: 100th Anniversary of Applied Geology at AGH University of Science and Technology (CAGG2019)
  wnioskodawca: prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz, Dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Udział Rektora AGH w Komitetach Honorowych w roku akademickim 2017/2018

 • X 2017 – Prasa drugiego obiegu wydawniczego w PRL 1976–1990. Cz. I Małopolska 1977–1990. Od „Indeksu” do „Hutnika”
  wnioskodawca: prof. dr hab. Tomasz Gąsowski, Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
 • 17–21 X 2017 – V Kongres Polskich Towarzystw Naukowych w Świecie
  wnioskodawca: prof Andrzej Białas, Prezes Polskiej Akademii Umiejętności
 • 16–17 XI 2017 – II Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna „Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”
  wnioskodawca: dr inż. Adam Baryłka, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
 • 16–18 IV 2018 – X Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego „Węgiel brunatny dziś i w przyszłości
  wnioskodawca: Kazimierz Kozioł, Prezes Zarządu Oddział SITG w Bełchatowie 
 • 28 IV – 3 V 2018 – XXIX Światowe Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej
  wnioskodawca: ks. Adam Parszywka, Inspektor Towarzystwa Salezjańskiego Inspektorii Krakowskiej; ks. Bogusław Zawada, komitet organizacyjny igrzysk
 • 10–20 V 2018 – jubileusz 20-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie
  wnioskodawca: dr hab. inż. Jadwiga laska, prof. PWSZ, Rektor PWSZ
 • 23–27 IX 2018 – 73. Światowy Kongres Odlewnictwa
  wnioskodawca: Tadeusz Franaszek, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich; prof. dr hab. inż. Józef Szczepan Suchy, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Udział Rektora AGH w Komitetach Honorowych w roku akademickim 2016/2017 

 • 18 XI 2016 – Obchody 150-lecia „Przeglądu Technicznego”
  wnioskodawca: Ewa Mańkiewicz-Cudny, Prezes FSNT-NOT, Redaktor Naczelna „Przeglądu Technicznego
 • 19–22 XI 2016 – Międzynarodowa Konferencja Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych
  wnioskodawca: Jan Godłowski, Dyrektor Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
 • 30 XI–1 XII 2016 – Konferencja „Budownictwo – Infrastruktura – Górnictwo”
  wnioskodawca: prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara
 • 3 II 2017 – Jubileusz 110-lecia Krakowskiego Domu Technika
  wnioskodawca: Andrzej M. Kucharski, Prezes Zarządu Krakowskiej Rady FSNT NOT, Wiesław Mierzowski, Sekretarz Zarządu Krakowskiej Rady FSNT NOT
 • VI 2017 – Jubileusz 90-lecia Krakowskiego Okręgowego Związku Koszykówki
  wnioskodawca: Zdzisław Kassyk, Prezes Krakowskiego Okręgowego Związku Koszykówki
 • VIII 2017 – Jubileusz 125-lecia działalności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa
  wnioskodawca: prof. dr hab. inż. Józef Dubiński, Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa; mgr inż. Eugeniusz Ragus, Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa
 • 20–23 IX 2017 – Konferencja Inżynierii Mineralnej „MEC2017”
  wnioskodawca: prof. dr hab. inż. Zbigniew Śmieszek, Dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych