Strona internetowa

Czekamy na informacje o osiągnięciach naukowców, studentów i absolwentów, prowadzonych badaniach, jak również o nadchodzących wydarzeniach i imprezach kulturalnych w AGH. 

 

Aby opublikować wiadomość na stronie AGH, należy skontaktować się z pracownikami Centrum Komunikacji i Marketingu:

mgr inż. Maciej Tomczyk

 

 

mgr Katarzyna Wrzoszczyk

 

 

mgr Marianna Cielecka

T: +48 12 617 48 97
E: mtomczyk@agh.edu.pl

 

T: +48 12 617 35 41
E: katwrz@agh.edu.pl

 

T +48 12 617 49 38
E: cielecka@agh.edu.pl

 

Strona AKTUALNOŚCI 

Nadsyłane materiały powinny zawierać podstawowe informacje takie jak m.in. czas, miejsce, organizator, cel, grupa odbiorców, link do strony internetowej. Materiały graficzne (zdjęcia bądź inne pliki np. logo organizacji) należy przesyłać w formie załącznika.

Strona KONFERENCJE

Należy przesłać podstawowe informacje o konferencji:

  • Nazwa konferencji:
  • Miejsce:
  • Data:
  • Organizator:
  • Osoba do kontaktu:
  • WWW: