Strona internetowa

Strona AGH redagowana jest przez pracowników Centrum Komunikacji i Marketingu AGH.

 

W przypadku nadsyłanych do redakcji tekstów – decyzję o ich publikacji, formie oraz czasie ekspozycji – podejmują pracownicy Centrum.

 

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w nadsyłanych materiałach.

mgr Weronika Legut

 

 

mgr Katarzyna Wrzoszczyk

T: +48 12 617 49 38
E: szewczyk@agh.edu.pl

 

T: +48 12 617 35 41
E: katwrz@agh.edu.pl