Uroczystości ogólnouczelniane


W celu organizacji uroczystości ogólnouczelnianej należy skontaktować się z pracownikiem Działu Informacji i Promocji:

mgr inż. Anna Hwedyk


T: +48 12 617 45 71
E: hwedyk@agh.edu.pl