Organizacja wydarzeń i uroczystości

W celu organizacji uroczystości ogólnouczelnianej należy skontaktować się z pracownikiem Centrum Komunikacji i Marketingu:

mgr inż. Anna Hwedyk


T: +48 12 617 45 71
E: hwedyk@agh.edu.pl