About the AGH UST Centre for Communication and Marketing

Centrum Komunikacji i Marketingu AGH:

  • kreuje spójną strategię marki AGH,
  • koordynuje działania marketingowe podejmowane w uczelni,
  • wspiera aktywność promocyjną jednostek AGH.