Patronaty honorowe

Patronat honorowy Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie jest wyróżnieniem podkreślającym rangę przedsięwzięcia. Jest zarezerwowany przede wszystkim dla ważniejszych wydarzeń naukowych i kulturalnych o szczególnej randze i znaczeniu dla AGH, a także dla nauki i kultury polskiej.  

Rok akademicki 2019/2020

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

Rok akademicki 2016/2017